ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР НА ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ


Товариство з обмеженою відповідальністю «Меджик Тревел» (м. Київ, вул. Межигірська 5, офіс 15, ліцензія – наказ Мінекономрозвитку від 03.02.2017 № 148, Ідентифікаційний код: 16464701), платник податку на прибуток на загальних підставах, розмір фінансового забезпечення цивільної відповідальності Туроператора перед туристами, наданого ВАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (04119, м. Київ, Мельникова 83д) становить 20 000 (двадцять тисяч) Євро, гарантія №1905 / 18-ТГ від 21.02.2018 року, в подальшому Туроператор, пропонує будь-якій фізичній особі, далі іменується Турист, акцептувати цю оферту і укласти цей Публічний договір (Оферту).

Оферта є публічною і відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх споживачів.

Договір укладається шляхом акцепту оферти. Акцептом оферти є визнана укладенням Договору повна і беззастережна згода Туриста з умовами оферти шляхом заповнення Замовлення онлайн відповідно до вимог цієї Оферти чи підписання Замовлення в офісі Туроператора.

Повним і беззастережним акцептом оферти є здійснення Туристом дій по виконанню зазначених в оферті умов договору, в тому числі вчинення повної або часткової оплати за договором.

Оферта може бути відкликана Туроператором в будь-який момент до її прийняття.

1.ТЕРМІНИ

1.1. Турагент – ФОП Павлик І.В суб’єкт підприємницької діяльності, який реалізує туристичний продукт від імені Туроператора ТОВ “Меджик Тревел” і має право на здійснення турагентської діяльності відповідно до чинного законодавства України.

1.2. Турист – фізичная особа, яка забронювала Туристичний продукт через Ресурс Туроператора і здійснила оплату заброньованого Туристичного продукту. Акцептант цієї Публічної оферти, будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, має законне право вступати в договірні відносини з Турагентом, в тому числі бронювати або купувати туристичні послуги, або зазначена як одержувач послуги, або іншим чином користується послугами, придбаними у Турагента, виключно для особистих, домашніх і інших потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

1.3. Туроператор – юридична особа, ТОВ “Меджик Тревел”, яка формує і надає Туристичний продукт, від імені, за дорученням і на умовах якого Турагент реалізує Туристичний продукт.

1.4. Ресурс Туроператора – сайт Туроператора, доступний за адресою: https://wondersholidays.com, де розміщена інформація про туристичні продукти, які Туроператор пропонує для реалізації Туристам.

1.5. Туристичний продукт – розроблений комплекс туристичних послуг, в тому числі Тур, який Туроператор пропонує для реалізації Туристам на умовах, зазначених в даному Договорі та Додатках до Договору. Туристичний продукт за запитом – комплекс туристичних послуг без зазначення точних дат проведення, вартість якого залежить від кількості Туристів та інших умов. Вартість такого продукту формується Турагентом після отримання Заявки Туриста.

1.6.Тур – туристична поїздка за певним маршрутом у конкретні терміни, в якій визначено комплекс туристичних послуг.

1.7. Додаток до Договору – сторінка на Ресурсі Туроператора, де міститься опис (програма) конкретного Туристичного продукту та істотні умови реалізації Туристичного продукту Користувачеві.

1.8. Форма замовлення – додаткове вікно з відкритими до заповнення полями, яке з’являється в Додатку до Договору при замовленні Користувачем обраного Туристичного продукту на Ресурсі Туроператора.

1.9. Система онлайн-бронювання – програмний комплекс, система обробки замовлень, в яку надходять дані з Ресурсу Туроператора і в якій здійснюється взаємодія між Турагентом і Туроператором по обробці Замовлень Туристів, отриманих через Форму замовлення.

 

2. ПРЕДМЕТ

2.1. Туроператор зобов’язується в інтересах Туриста, від свого імені та за рахунок наданих Туристом коштів придбати і забезпечити для Туриста комплекс послуг з організації туристичної послуги відповідно до Заявки Туриста, оформленої на Сайті https://wondersholidays.com (далі – Замовлення), а Турист зобов’язується на умовах даного Договору прийняти та оплатити їх.

2.2. Турист зобов’язується виконувати зобов’язання, які покладають на нього Договір, а також організаційні правила відповідного туру.

2.3. Скрізь, де за текстом договору вказані обов’язки Туриста, маються на увазі також обов’язки третіх осіб, в інтересах яких діє Турист, супроводжуючі його (супроводжувані їм) особи, в тому числі неповнолітні (далі – туристи або учасники поїздки).

2.4. Турист передає Туроператору грошові кошти, надає відомості та документи, необхідні для надання послуг.

2.5. Опис (програма), істотні умови реалізації конкретного туристичного продукту наведені на сайті Туроператора https://wondersholidays.com у відповідних Додатках до Договору та доступні для ознайомлення Туристу, в тому числі:

2.5.1. період (дати початку і закінчення) надання Туристичного продукту або терміни (тривалість) надання послуг для Туристичних продуктів за запитом (без запланованих дат);

2.5.2. час і місце відправлення та повернення (в разі забезпечення перевезенням)

2.5.3. характеристика, категорія місць розміщення (у разі розміщення);

2.5.4. відомості про харчування (при забезпеченні харчуванням)

2.5.5. види екскурсійного обслуговування та інші послуги, включені у вартість Туристичного продукту (в разі забезпечення);

2.5.6. вартість Туристичного продукту;

2.5.7. інші умови, що стосуються реалізації конкретного Туристичного продукту;

2.5.8. інформація про страхування.

 

3. ЗАМОВЛЕННЯ І БРОНЮВАННЯ

3.1. Турист здійснює замовлення Туристичного продукту шляхом заповнення Форми замовлення, яка з’являється у відповідному Додатку до Договору при здійсненні замовлення обраного Туристичного продукту.

3.2. Після оформлення Користувачем замовлення через Форму замовлення, вона підлягає обробці Туроператором. За результатами обробки користувачеві направляється підтвердження Форми замовлення у вигляді електронного листа (уточнення деталей замовлення, індивідуальна програма, інвойс, реквізити для оплати) або відмову в підтвердженні замовлення. У разі неможливості підтвердження заявки Туроператор має право поставити користувача в лист очікування.

3.3. Підтверджуючи заявку, Туроператор пропонує користувачеві на вибір зручний для нього варіант оплати вартості Туристичного продукту, який направляється на зареєстровану в системі on-line бронювання електронну адресу користувача.

3.4. Відмова Туриста від замовленого Туристичного продукту можлива до здійснення оплати замовленого Туристичного продукту.

3.5. Туроператор здійснює бронювання замовленого Туристом Туристичного продукту після оплати Туристом не менше 50% вартості замовленого Туристичного продукту протягом 1 (одного) робочого дня з дати надходження коштів на розрахунковий рахунок Туроператора.

3.6. Відмова Туриста від заброньованого Туристичного продукту до початку надання відповідних туристичних послуг можлива тільки на умовах даної Публічної оферти.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Туроператор зобов’язується:

4.1.1. Забезпечити надання послуг у повному обсязі та в терміни, обумовлені цим Договором;

4.1.2. Надавати Туристу інформацію про організацію туру; права, обов’язки та правила поведінки Туриста, умови страхування, порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг та іншу інформацію;

4.1.3. Відшкодувати Туристу в установленому порядку фактично завдані йому збитки, які виникли внаслідок невиконання або неналежного надання комплексу послуг, обумовлених в даному Договорі.

4.2. Туроператор має право:

4.2.1. Отримати від Туриста персональні дані, необхідні для реалізації туру, в повному обсязі: ПІБ, дату народження, ІПН кожного туриста;

4.2.2. Не страхувати туристів, які не надали особисті дані: ІПН / номер паспорта або дату народження;

4.2.3. Змінювати послідовність екскурсійно-культурних заходів в Туристичних продуктах без зменшення кількості днів і екскурсій;

4.2.4. Змінювати вид транспортного обслуговування / готелю рівної категорії в Туристичних продуктах без попереднього повідомлення Туриста;

4.2.5. Зняти туриста з програми, якщо той з’явився на посадку в автобус в стані алкогольного сп’яніння.

4.2.6. Відмовитися від виконання умов Публічної оферти і повернути суму внесеної Туристом оплати в разі:

а) виникнення форс-мажорних обставин, при яких надання послуг неможливе;

б) невиконання Туристом умов, обумовлених п.4.3.1. і 4.3.2.;

в) недоукомплектацію групи до необхідних для поїздки обсягів, при цьому обов’язково сповістити Туриста про це електронною поштою або по телефону не менше ніж за 3 дні до від’їзду для турів тривалістю від 2 днів у разі, якщо туристи добираються до місця збору групи поїздом, не менше ніж за 2 дні для автобусних турів турів тривалістю від 2 днів, не менше ніж за 18 годин до початку туру для одноденних турів та екскурсій.

 

4.3. Турист зобов’язується:

4.3.1. Надати Туроператору необхідні для бронювання та реалізації Туру інформацію і документи: ПІБ, дату народження, ІПН, серію і номер паспорта всіх учасників Туру, для яких Турист забронював Тур;

4.3.2. Оплатити вартість Туру в терміни, обумовлені в п. 5 цього Договору;

4.3.3. Дотримуватися правил поведінки та вимог щодо збереження об’єктів культури та природи, дотримуватися чистоти навколишнього середовища, дотримуватися правил громадського порядку, дотримуватися правил внутрішнього розпорядку.

4.4. Турист має право:

4.4.1. На відшкодування матеріальної шкоди за невиконання або неналежне виконання Туроператором умов цього Договору, відповідно до чинного законодавства.

4.4.2. Розірвати Договір, якщо збільшення загальної вартості туру після укладення договору перевищує 5 % обумовленої вартості.

5. ВАРТІСТЬ ТУРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ

5.1. Вартість Туристичного продукту вказується в конкретному Додатку до Договору. Для Туристичних продуктів за запитом, після отримання Заявки Туриста Турагент формує остаточну вартість Туристичного продукту, на підставі наданої Туристом інформації і повідомляє про неї Туриста шляхом електронного листування.

5.2. Турист має право здійснити оплату Туру будь-яким із способів, запропонованих Туроператором.

5.3. Платіж вважається здійсненим Туристом в момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи Туроператора.

5.4. Передоплата за Тур повинна бути внесена протягом 3 робочих днів. Відсутність передоплати за Тур на рахунку Туроператора після закінчення зазначеного терміну дає право Туроператору анулювати Замовлення Туриста.

5.5. Повна оплата по туру повинна бути внесена не пізніше, ніж за 7 робочих днів до дати початку туру. Несплата або неповна оплата Туру в обумовлені терміни розглядається як відмова від Туру з боку Туриста, в результаті чого Туроператор залишає за собою право анулювати бронювання послуг по туру з утриманням внесених коштів.

5.6. Розрахунки між Туристом і Туроператором здійснюються згідно з чинним законодавством України.

5.7. Банківські комісії. Банки можуть стягувати комісію за перерахування або отримання грошових коштів з картки або рахунку. При перерахуванні (прийомі) грошових коштів Туроператор оплачує тільки комісію, яку стягує банк Туроператора. Комісії, які стягує банк Туриста, сплачує Турист.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі розірвання Договору з ініціативи Туриста до початку надання Туристичних послуг, Туристу повертається внесена сума з утриманням штрафних санкцій:

  • період до 16 днів до початку туру – утримується 10% вартості туру,
  • період від 15 до 11 днів до початку туру – утримується 25% вартості туру
  • від 10 до 8 днів до початку туру – утримується 50% вартості туру,
  • від 7 – 5 днів до початку туру – утримується 75% вартості туру,
  • менше 4 днів до початку туру – утримується 100% вартості туру.

Винятком є ​​тур до Чорнобильської зони і тури в дати державних свят (Різдво, Новий рік, Травневі свята, День Незалежності), відмова від яких менше ніж за 15 днів до дати виїзду тягне за собою 100% штрафу.

6.2.У разі запізнення Туристом на подію, а також в разі неявки туристом на подію – грошові кошти не повертаються.

6.3. Повернення грошових коштів здійснюється Туроператором протягом 3-х робочих днів з дня подачі заявки на офіційній веб-сторінці Туроператора за посиланням https://wondersholidays.com/uk/povernennya-koshtiv

6.4. Банки можуть стягувати комісію за перерахування або отримання грошових коштів з картки або рахунку. При перерахуванні (прийомі) грошових коштів Туроператор оплачує тільки комісію, яку стягує банк Туроператора. Комісії, які стягує банк Туриста, сплачує Турист.

6.5. Про претензії на якість обслуговування, факти ненадання туристичних послуг Турист зобов’язаний проінформувати приймаючу сторону (представника Турагента) за місцем надання послуг. Претензія туриста повинна бути зафіксована в письмовій формі, завірена підписом офіційного представника приймаючої сторони (представника Турагента) і представлена ​​на розгляд Турагента з усіма підтверджуючими документами / фотографіями, в строк не пізніше ніж через 14 днів з дати повернення з поїздки;

6.6. У випадку невиконання з вини Туроператора своїх зобов’язань, передбачених Договором, відповідальність Туроператора перед Туристом за цим Договором обмежується розміром фактично завданих Туристу збитків, але не більше розміру подвійної плати вартості туристичного продукту (туристичних послуг), (згідно ст. 20, 32 Закону України «Про туризм»).

6.7. Турист несе відповідальність за пошкодження майна або здійснення протиправних дій під час поїздки, згідно з чинним законодавством України.

6.8. У випадку нанесення збитків майну транспортної компанії чи порушення правил проживання в готелі або недотримання законодавства України, штрафи стягуються з Туриста при наявності його вини в розмірах, передбачених відповідними правилами і нормами транспортної компанії, готелю, та чинного законодавства України. Туроператор в даному випадку відповідальності не несе.

6.9. Туроператор не несе відповідальності за затримки чи скасування рейсів перевезень, зміну умов авіаперевезення, залізничного або автобусного перевезення, втрату багажу Туриста, які виникли не з вини Туроператора, а також за невиконання або неналежне виконання авіаперевізником, готелем, аеропортом, залізницею, страховою компанією, автоперевізником або іншими суб’єктами надання послуг, своїх зобов’язань, що входять до складу Турпродукту та належним чином замовлені Туроператором для здійснення Туристом туристичної подорожі.

6.10. Туроператор не несе відповідальності за схоронність багажу, цінностей та документів Туристів протягом усього періоду перебування у подорожі.

6.11. Туроператор не несе відповідальності, якщо, під час дії цього Договору, рішенням органів влади внаслідок порушення правопорядку, законів або, якщо внаслідок будь-яких інших причин, незалежних від Туроператора, чи настанні форс-мажорних обставин передбачених статтею 7 цього Договору, Турист не скористався Турпродуктом.

6.12. Туроператор не несе відповідальності щодо відшкодування грошових витрат Туриста за оплачені послуги, якщо Турист у період обслуговування за своїм розсудом чи в зв’язку із своїми інтересами не скористався всіма чи частиною запропонованих та сплачених послуг. Туроператор не відшкодовує Туристу витрати, що виходять за межі туристичних послуг, які складають Турпродукт, та не обумовлені цим Договором. У разі, якщо турист скористався запропонованою йому альтернативною послугою, то замінені в такий спосіб послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі.

6.13. Туроператор не несе відповідальності за витрати Туриста, пов’язані із настанням страхового випадку. У разі настання страхового випадку, претензії по витратах Турист пред’являє в страхову компанію, вказану в страховому полісі.

7. ТЕРМІН ДІЇ І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ І ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1. Даний Публічний договір вступає в силу з дати його розміщення на Ресурсі Туроператора і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до цієї оферти.

7.2. Дія оферти припиняється виконанням Сторонами своїх зобов’язань відповідно до її умов або за взаємною згодою Сторін.

7.3. Турист підтверджує свою згоду участі в програмах лояльності, що проводяться Турагентом і Туроператором і надає право Турагенту та Туроператору з цією метою використовувати персональні дані Туриста зазначені при покупці Туру.

7.4. Акцептуючи цю оферту, Турист підтверджує, що ознайомлений зі своїми правами і обов’язками, які зазначені в Законі України «Про захист персональних даних» та Положення про обробку і захист персональних даних у БПД, що діє добровільно, з власної волі, у нього є повноваження на підписання договору від імені всіх осіб, які разом з Туристом будуть користуватися послугою і що вони, особи які подорожують з Туристом, ознайомлені з усією інформацією. Також він підтверджує, що на момент покупки Туристом Туру його вік був більше 18 років.

7.5. Підписанням Договору Турист дає свою згоду і згоду від всіх осіб, які подорожують з ним, на передачу його/їх персональних даних третім особам виключно з метою формування туристичного продукту і не можуть використовуватися для формування бази персональних даних або обробки персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних». Приймаючи умови цієї Публічної угоди, Турист також примає умови Угоди по конфіденційність (за посиланням).

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від майнової відповідальності за невиконання зобовязань, передбачених Договором, при виникненні форс-мажорних обставин, а саме:
– повені, землетрусу, цунамі, епідемії, епізоотії й інших стихійних явищ природи, що віднесені в даній місцевості до розряду стихійних;
– лісові пожежі, вибухи, виходи з ладу чи ушкодження транспортних засобів, каналізаційних мереж та мереж газо, водо; електро та тепло постачання.
– страйки, саботаж, локаут, оголошена чи неоголошена війна, революція, масові безладдя, терористичних актів, аварії будь якого характеру і інші непередбачені ситуації, що безпосередньо вплинули на виконання умов даного Договору;
– несприятливі погодні умови, що не є стихійними явищами, але які приводять до неможливості надання послуг в повному обсязі та належної якості,
– прийняття державними органами нормативних актів, що призвели до неможливості належного виконання сторонами зобов’язань, які вони взяли на себе відповідно до умов даного Договору;
– інших подій в країні перебування чи регіоні, що несуть в собі загрозу життю, здоров’ю та особистій безпеці туристам, а також інших обставин, які не залежать від волі сторін та волі партнерів з організації подорожі.

8.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов’язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання, можливу тривалість та вірогідну дату припинення дії даних обставин, підтвердивши наявність дії форс-мажорних обставин відповідними документами (довідками виданими уповноваженими органами, торгово-промислової палати і т.д.).

8.3. При настанні будь-якої вищевказаної форс-мажорної обставини, за згодою сторін, дія чинного Договору або подовжується, або переноситься, або припиняється.

Найцікавіші подорожі Україною

На вашу електронну пошту

Підписатися на розсилку

Please wait...

Дякуємо за реєстрацію!

Хочете щось особливе?

Зверніться до нас просто зараз і ми допоможемо!

Розробка сайту:

веб-студія Simplify

Просування і розвиток:

діджитал агенція Контент-Маркетинг